FEDERACE RODIN
ZA SVĚTOVÝ MÍR A SJEDNOCENÍ

RODINA JE ŠKOLOU LÁSKY

Otázka rodiny se v poslední době dostává více než kdy jindy do centra zájmu společnosti. Zjištujeme, že rodina není pouze jakousi nutnou sociální institucí, ale spíše místem, kde se tvoří a dále předávají základní lidské hodnoty. V rodině vzniká nový život, vytváří se jednota mezi manželem a manželkou a mezi rodiči a dětmi. Rodiny vytvářejí dějiny, kulturu a prostředí, ve kterém žijeme. A jak vypadá svět kolem nás? Žijeme v době. kdy se manželství a rodiny po celém světě ocitají ve stále se zvyšujícím stresu. A proto v současnosti není naléhavějšíno úkolu, než obnovit a vytvořit dobré rodiny.