Jste skutečně sebejistí? Jak to poznat?

with Žádné komentáře

V rychlé době dnešního světa hledáme cesty jak se prosadit. Často však vyhrává ten, kdo je silnější a je z něj cítit sebejistota, i bez ohledu na to, jestli je to co představuje užitečnější pro náš svět či pro lidi kolem. Jak být tedy skutečně sebejistý? Sebejistý tak, aby se mohla naše dobrá myšlenka prosadit? Sebejistý tak, aby se ukázalo že to je dobrá myšlenka a my sami za ní mohli plnou vahou svého já stát?

womanSebejistota

V průběhu let zjišťujeme, kolik zdravá sebejistota znamená a jak může přiklonit úspěch na naši stranu. Ať už to jsou sportovci, manažeři, umělci nebo kdokoliv jiný. Na tom jak velkou sebedůvěru mají záleží jak velkých cílů se odváží dosáhnout. A kolik jsou ochotní pro svůj úspěch obětovat. Nefunguje to ale tak úplně, pokud je naše sebevědomí jen nafouklá a vyhecovaná bublina v podobě silných řečí, ostrých loktů nenasytného ega. Když nám chybí skutečná podstata toho co děláme. Jsme bez kousku znalosti, dovednosti, talentu i tréninku, které ještě vyžadují notnou dávku sebekázně. Naše sebevědomí nakonec dopadne jako štěkání psa za dokonale odizolovaným oknem. Je vidět pes, sliny mu mohou kapat z vytasených zubů, může skákat nahoru a dolů, ale za sklem se na něj můžeme klidně smát a říkat si, jakou má hebkou srst a že vypadá docela zdravě.

červená a modrá - kam vede sebejistotaSebejistota není dílem náhody ani okamžiku.

Tak jako většina věcí v našem životě, zřejmě i sebejistota není dílem náhody a okamžiku. Provazolezec potřebuje čas a trénink, aby nalezl sebejistotu na dlouhém laně napnutém například mezi dvěma stromy. Fotbalista potřebuje dlouholeté cvičení a manažer mnoho zkušeností v rozhodování, aby nakonec získal představu, že toto konkrétní rozhodnutí je pravděpodobně velice dobré a může si být docela sebejistý.

Sebejistota je potřeba. Ale není zdarma. Je k dostání ve škole života a více kurzů v ní navštěvujeme, poctivěji si odchodíme přednášky a cvičení tím větší naše sebejistota bude. Skutečná sebejistota, tedy není zadarmo. Je jako číše, plněná životem. Co jsme kolikrát v životě zvládli a jak dobře. To nám dává základy sebevědomí, to jak dokážeme vést svůj vlastní život ze dne na den. To nám plní naši číši.

Ale občas se nám stane, že se jistota propadá a ve věcech, které nám připadají známé nacházíme nové odpovědi. A tak si můžeme říci co chceme více? Mít nebo objevit pravdu o světě, který objevujeme a ve kterém se snažíme vést vlastní život určitým bezpečným a úspěšným kurzem.