O nás

Jsme spolek jednotlivců a rodin, jejichž společným zájmem je podpora zdravých a harmonických vztahů v rámci rodiny. Vycházíme při tom ze základních pilířů, tzv. Čtyři říší srdce.

Nositeli základních myšlenek a inspirací pro Federaci Rodin v ČR jsou manželé Rev. Son Mjong Mun a paní Hak Ča Han Mun.

 

 

 

o nás - cesta změny