Jak naložit se svým životem? Víme to?

with Žádné komentáře

Nikdo z nás si nevybral místo a čas svého narození, stejně tak jako jsme si nevybrali své vlastní rodiče. Jejich sociální statut, národnost, rasu, víru, zaměstnání. Prostě jsme se tady objevili a postupně v průběhu svého života zjišťujeme, co nám jako naše výchozí startovní čára může spíše ublížit nebo naopak přispět ke splnění našich snů. A tak snáze zrealizovat otázku, která zní: Co s životem?

Co s životemOtázky o životě

I naše samotné sny o tom jak naložíme se svým životem souvisí s tím, kdy, kde a komu jsme se narodili. Jak ale skutečně naložit se svým životem? Jakým směrem se v něm dát? Má náš život nějaký vyšší smysl, nebo je něco takového jen zbožným přáním části populace naší planety? Když se nad těmito otázkami zamyslíme, nacházíme odpovědi, které očekáváme. Když si ale promluvíme s někým jiným, zjistíme že se naše pohledy mohou diametrálně lišit.

Pokud skutečně očekáváme od života štěstí a naplnění, budeme hledat to jak naložit se svým životem automaticky ve vodách, které nám přinášejí radost a štěstí, nikoliv utrpení a beznaděj. To jak naložit se svým životem úzce souvisí s pochopením sebe sama. Kým jsme, co nám přináší potěšení a co nás zraňuje. Co je schopné naplnit náš den, náš měsíc, náš rok a možná náš život. Kým jsme a kým si přejeme být?

Cesta životemCo s životem?

Čeho chceme ve svém životě dosáhnout a za jakou cenu. Co je pro nás důležité a co jsme pro to ochotni obětovat.  Budeme schopni dosáhnout našich snů? A jak? Dokážeme si to představit? Co to pro nás bude znamenat? Jakým životem žije profesionální fotbalista, manažer velké firmy, kadeřnice nebo IT specialista? Otázka jak naložit se svým životem v nás vyvolává potřebu pochopit sebe sama, naše sny a to kam skutečně vedou. Je to otázka, která nás vede k poznání sebe sama a našeho okolí. K poznání naší skutečné situace: našich talentů, ale i slabostí. K poznání našich prozatím neuskutečněných tužeb a snů. A k poznání skutečnosti za hranicí našeho života, skutečnosti o tom jak to v životě chodí.

V čem jsme stejní?

Na cestě k poznání nás samotných můžeme objevit určitá pravidla a zákonitosti, které rozeznáme i v kráse květin. Třebaže je každá jiná, tak stejné druhy mají podobný tvar, barvu i strukturu. A to platí i pro nás lidi. Je pro nás důležité cítit, že můžeme ovlivnit kam cesta našeho života vede, že můžeme růst a blížit se k našim snům. Cítit že jsme schopni a že naplňujeme podstatu otázky co s životem. To platí pro nás všechny. Je pro nás důležité mýt někoho, kdo nám rozumí a komu rozumíme my poblíž a potřebujeme si být jistí že rozumíme a vyznáme se v prostředí ve kterém žijeme. Že v něm můžeme ovlivnit to, jak se budeme mít. To je nám všem společné.

A v čem jiní?

A pak je tu spoustu odstínů a akordů našich osobností, které do světa vykřikují naše talenty a dovednosti. Ať se jedná třeba o rozběhání staré sekačky na trávu nebo nakreslení realistické postavy běžícího radostného dítěte, či naprogramování pomocného programu pro přepočet daní.

Na cestě k využití našeho života, který jsme přijali před námi tedy stojí domácí úkol. Úkol poznat sami sebe. Jak moc jsme sami sebe už poznali?