Když žít tak naplno, ale jak?

with Žádné komentáře

Život je nádherný, neuvěřitelný. Tolik možností, příležitostí, radostí. Jak to vše zažít, zachytit. Prožít. Prožít všechno? Nezapomenout na nic? Je to vůbec možné? Nebo naopak prožít pár zážitků tak intenzivně, tak do hloubky, až nám prorostou do srdce? Jak skutečně žít na plno?

Síla současného okamžiku – to je život.

Schopnost ho prožít do hloubky a neutíkat do budoucna k tomu co by mohlo být, ani do zašlé minulosti. V tomto současném okamžiku, kdy čtete tyto řádky, žije najednou své životy a prožívá tento okamžik několik miliard obyvatel naší planety. Žádný z těchto okamžiků není stejný. I když jsou si lidé nanejvýš podobní, a žijí blízko sebe, vždy budou stejný okamžik prožívat trochu jinak. Je to neuvěřitelné.matka s dítětem to je život

Jak tedy žít naplno? Obávat se o to co nám uniká, co jsme neprožili. Každý okamžik nám uniká okamžik všech ostatních právě žijících lidí. Není v našich silách to změnit, žili bychom pak několika miliardkrát rychleji. Máme omezený čas života na naší zemi. Setkáme se s omezeným množstvím lidí, s ještě menším počtem si za svůj život promluvíme a méně

je i těch, s kterými budeme mít nějaký vztah. Což teprve lidé, s kterými si budeme rozumět a vytvoříme hluboký vztah. Budou to jednotlivci, desítky? Z tohoto krátkého pohledu, můžeme vidět, že bychom se měli soustředit nikoliv na kvantitu, ale na kvalitu.

Více poznáváme sami sebe, více můžeme vnímat kým jsme, co dokážeme a co nás dělá námi. Chápeme tedy i víc odpověď na otázku jak žít na plno. Ale zvláštní je to, že cesta k nám nevede přes nás, ale přes svět kolem. Přes přírodu, lidi kolem nás i samotné myšlenky nebo pocity. Všechny naše vztahy nám domorodci spolupracujíukazují kým jsme. Vlastnosti, které se nám přisuzují se ukazují až teprve ve vztazích. Trpělivost, vytrvalost, tichost, oddanost, zapálenost. Když tedy budeme hledat sami sebe ve vztazích s druhými, můžeme časem objevit právě sami sebe a to, co to právě pro nás znamená žít skutečně na plno. Na plno takovým způsobem jaký platí právě pro nás.

Kým tedy skutečně jsme?

Co nám v jádru dělá radost? Co nám přináší štěstí? A co nám způsobuje bolest? To jsou otázky, které možná předchází té, která je titulkem tohoto článku. Víme jak poznat sami sebe? Víme co nám přináší skutečnou trvalou radost, vnitřní zdravou sebedůvěru a pochopení naší vzácnosti?

Z jedné otázky je jich najednou mnoho a každá otázka, která je vhodně položená nás povede k přemýšlení. Chceme přemýšlet? Nebo necháme za nás přemýšlet někoho jiného?